مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن صفر - صد مگابایت هاست لینوکس -

فضا : 100 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : 2 گیگابایت
ورژن php شش نسخه 5.2 ، 5.3 و 5.4 و 5.5 و 5.6 و 7.0(به طور همزمان روي هر هاست)
لايت اسپيد

پلن اول - دویست مگابایت هاست لینوکس -

فضا : 200 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : 5 گیگابایت
ورژن php شش نسخه 5.2 ، 5.3 و 5.4 و 5.5 و 5.6 و 7.0(به طور همزمان روي هر هاست)
لايت اسپيد

پلن دوم - پانصد مگابایت هاست لینوکس -

فضا : 500 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : 10 گیگابایت
ورژن php شش نسخه 5.2 ، 5.3 و 5.4 و 5.5 و 5.6 و 7.0(به طور همزمان روي هر هاست)
لايت اسپيد

پلن سوم - یک گیگابایت هاست لینوکس -

فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) :100 گیگابایت
ورژن php شش نسخه 5.2 ، 5.3 و 5.4 و 5.5 و 5.6 و 7.0(به طور همزمان روي هر هاست)
لايت اسپيد

پلن چهارم - دو گیگابایت هاست لینوکس -

فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : 180گیگابایت
ورژن php شش نسخه 5.2 ، 5.3 و 5.4 و 5.5 و 5.6 و 7.0(به طور همزمان روي هر هاست)
لايت اسپيد

پلن پنجم - سه گیگابایت هاست لینوکس -

فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : 250گیگابایت
ورژن php شش نسخه 5.2 ، 5.3 و 5.4 و 5.5 و 5.6 و 7.0(به طور همزمان روي هر هاست)
لايت اسپيد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.234.214.113) وارد شده است.

نماد اعتماد الکترونيکي